Bedre beslutninger

Tag beslutninger i ledelse og bestyrelse på et bedre grundlag

Få mere ud af din bestyrelse

Mange små og mellemstore virksomheder har fået sig en professionel bestyrelse eller suppleret familiebestyrelsen med dygtige eksterne folk, men nogen steder halter det med udbyttet af bestyrelsesarbejdet.

Selv den bedste bestyrelse kan ikke tage bedre beslutninger end beslutningsgrundlaget muliggør.

  • Har årshjulet for bestyrelsens arbejde fået reelt indhold eller er det mere overskrifter?
  • Er der lavet en solid analyse af virksomhedens konkurrencesituation? Er virksomhedens beslutninger om udviklingsmål og strategi baseret på grundig diskussion om markedets udvikling og konkurrenterne?
  • Har bestyrelsen lavet en reel risikoanalyse der tager det hele med, også de trusler der forekommer fjerne eller svære at få hold på? Er der lavet en handlingsplan for at forebygge eller balancere de risici som virksomheden må leve med? Hvad betyder valutakursen på $, hvad kommer Brexit til at betyde, kan ændringer i lovgivning på et marked blive betydelig for virksomheden, er der blandt leverandørerne væsentlige risici? Hvad skal vi gøre for at forebygge, og hvem skal gøre det?

Lad os hjælpe til med at få mere ud af bestyrelsesarbejdet.

 

Hvor tjener virksomheden pengene?

De fleste virksomheder har aktiviteter med god indtjening og aktiviteter som ingen indtjening giver, eller som måske er direkte tabsgivende.

  • Er virksomhedens løbende rapportering opbygget, så det tydeligt fremgår, hvor der tjenes og hvor der tabes?
  • Er kunderne og varerne logisk opdelt, og har man er klart billede af hvilke vare- og kundegrupper der tjenes bedst på?
  • Er der aktiviteter som trænger til en kraftig optimering eller bør opgives for at frigive ressourcer til mere indbringende områder?

Lad os hjælpe til med at tilrettelægge en rapportering, som giver et godt grundlag for beslutninger om driftsændringer.