Cases

Turnaround

Teknisk grossist, datterselskab af tysk koncern, havde i årrække lidt tab. Finn Kristiansen erstattede tidligere direktør, og efter analyse af selskabets aktiviteter, blev urentable aktiviteter stoppet. Positive resultater blev skabt bl.a. ved en betydelig omlægning af indkøb samt større fokus på kundespecifikke og markedskonforme løsninger.

Interim Management

Det engelske moderselskab til et dansk firma i den grafiske branche havde afskediget den danske direktør. Ledelsen i UK var usikker på, om det ønskede at investere i fremtidig udvikling af det danske datterselskab, og Finn Kristiansen blev derfor indsat som Interim direktør med opgaven at drive selskabet som ”going concern”. Efter 6 måneder besluttedes det at lukke det danske firma, og Finn Kristiansen lavede en sund afvikling af firmaet til tilfredshed for leverandører og kunder.

Sourcing i Kina

En svenske producent af metalkabinetter havde en lokal leverandør af hængsler fremstillet af presset tyndplade. Man var utilfreds med både kvalitet og pris. Løsningen blev sourcing af hængslerne i Kina, hvilket gav både den ønskede kvalitet, leveringsstabilitet og en meget væsentlig besparelse.

Nyt rapporteringssystem i Teknisk grossist

Regnskabschefen var blevet afskediget på grund af betydelig usikkerhed i regnskabsaflæggelsen og uanvendelig løbende rapportering. Regnskabet blev rettet op, og der blev etableret rapporteringsrutiner, som regnskabsassistent kunne anvende til rapportering til ledelsen.  

Samling af forretningsområder i Europæisk koncern

Som direktør for dansk produktionsvirksomhed i en europæisk koncern, ledede Finn Kristiansen integreringen af tysk søsterselskab i det danske selskabs aktiviteter. Der blev i den forbindelse bygget helt ny fabrik.

Samling af 2 startup virksomheder og ”Private Placement”

Finn Kristiansen blev ansat som direktør med henblik på at samle 2 komplementære startup virksomheder indenfor teknologi til forbrændingsmotorer. Virksomhederne blev lagt sammen, og der blev solgt aktier i selskabet for kr. 40 mio. til selskabets udvikling.