Virksomhedens vej ud af krisen

For de fleste virksomheder bliver 2020 et år med væsentligt mindre overskud eller underskud, og for en del er der tale om decideret dødsrisiko.

Få, hastigt, eksterne personer til at assistere med kriseplanen

for at sikre, at der ikke tages beslutninger på grundlag, der kan forbedres eller indeholder væsentlige mangler. Meget få, som driver virksomhed i dag, har førværet ude for en krise, der kom med sådan en kraft og hastighed som Corona-krisen. De fleste sejler i ukendt farvand, så planerne bør diskuteres og trykprøves af eksterne rådgivere.

Der findes ikke nogen rigtige svar på, hvad man gør, men man kan arbejde struktureret med at få et godt resultat.

  • 1. Få øjeblikkeligt overblik over virksomhedens cash-flow for de næste 6 måneder

så du ved, i hvilket omfang du behøver hjælp og/eller omkostningerne skal begrænses. Underskud på driften i nogle måneder er til at leve med, men hvis man ikke kan betale lønninger og kreditorer bliver det farligt.

  • 2. Udarbejd kriseplan frem til den 30/6

Som indeholder alle de aktiviteter, som er absolut nødvendige for at redde virksomheden herunder kontakt til kunder og leverandører for at begrænse både omkostninger og skader på relationer.

  • 3. Brug brancheorganisationerne, revisorer m.v. til at rådgive om statens hjælpeforanstaltninger,

da de har specialister deri. Ansøgningerne skal skrues rigtigt sammen, og støtte til de faste omkostninger skal revisorattesteres.

  • 4. Opstil mulige 3-4 scenarier for markedsmulighederne,

som passer til din virksomhed, og få regnet igennem, hvad de betyder for aktivitetsniveauet i din virksomhed. Brug gerne ekstern hjælp til at simulere virksomhedens budget på de forskellige scenarier. Simuleringen skal være detaljeret og periodiseret. Procentregning på årsbudgetter er helt utilstrækkeligt.

  • 5. Tag beslutninger, som ikke vælter virksomheden,

hvis virkeligheden bliver f.eks. 25% ringere end forudset i nogle måneder. Der skal være plads til at justere planen løbende og ”skud fra hoften” bør undgås.

  • 6. Etablér Risikostyring,

Så virksomheden har en struktureret måde at vurdere forskellige scenarier og muligheder på m.h.t. både sandsynlighed og effekt, så beslutninger tages på bedst muligt grundlag

  • 7. Tal i god tid med din bank om dine planer,

så kreditten kan øges, før det bliver hastende. De som kommer tidligt med gennemarbejdede planer, møder større forståelse.

  • 8. Lokalisér uudnyttede muligheder

hos den hidtidige kundekreds og udvidelser af dit produktprogram/service, som kan aktiveres hurtigt og uden store investeringer.

  • 9. Vurdér om dele af forretningen med fordel kan digitaliseres

for at forbedre konkurrencemulighederne. Der findes mange muligheder i de fleste brancher for at effektuere processerne og servicemulighederne for kunder. De dygtigste i branchen gør det.

  • 10. Fasthold virksomhedens kernekompetencer og nøglemedarbejdere,

i videst muligt omfang, men overvej også, om basisomkostningerne kan nedbringes ved outsourcing af opgaver, som ikke er virksomhedens kernekompetencer.