Bestyrelsens opgave i forbindelse med virksomhedens risikostyring – En væsentlig del at virksomhedens strategiudvikling.

Styring af risiko er en ny disciplin for mange, men det kan læres på kort tid og gøres med enkle værktøjer.

Virksomhedsledere foretager hver eneste dag afvejninger af muligheder og risici. Kan markedsføringsindsatsen betale sig, er den nye maskine i produktionen sikker nok etc.?

Det er bestyrelsens (ejerlederens) opgave, at fastlægge de risici man er villig acceptere for at opnå de besluttede mål, så den daglige ledelse har et godt arbejdsgrundlag. Hver virksomhed må fastlægge sin egen risikoappetit ud fra virksomhedens ønske om indtjening og formål.

Det er desværre nok ikke flertallet af virksomhederne, hvor bestyrelsen (ejerlederen), har et velstruktureret og opdateret overblik over de risici, som virksomheden er udsat for, så der kan tages beslutninger på et solidt grundlag. Forsiden af ”Børsen” den 29. oktober 2018 havde overskriften ”Dårlig risikostyring giver entreprenører et milliardtab”.  Her er ikke tale om små håndværksvirksomheder, men om nogle af landets store entreprenørvirksomheder, som erkender at risikostyring er et område, hvor der kan gøres et bedre stykke arbejde.

Struktureret risikostyring, og bestyrelsens beslutninger om ønskede risici, er ikke raketvidenskab, men det er en praktisk disciplin, som professionelle bestyrelser (ejerledere) kan og bør indføre i virksomheden. Børsnoterede virksomheder skal gøre det, og små og mellemstore virksomheder kan med fordel arbejde struktureret med risici i virksomheden.

Grundlaget for bestyrelsens (ejerlederens) beslutninger om risikovillighed er indsamling og strukturering af information om virksomhedens risici. Herefter skal der præsenteres et beslutningsgrundlag for bestyrelsen, så den kan sætte nogle rammer for virksomhedens aktiviteter, som er til at arbejde med i praksis.

For hvert enkelt risikoelement vurderes det, hvor hårdt det kan ramme virksomheden, og med hvilken sandsynlighed hændelsen kan opstå. Herefter vurderes, om det er et risikoelement, der er så væsentligt, at der skal forberedes modforanstaltninger. Et struktureret destillat af processen præsenteres for bestyrelsen, så den kan beslutte de nødvendige aktiviteter og politikker.

Indsamlingen af risici er en både faglig og kreativ proces, og ved opstarten er ekstern inspiration sandsynligvis en god idé.

Kontakt os for information om seminar eller virksomhedspasset workshop.